+49 (0)3377 3305522 info@ee-erbenermittlung.de

Erben-Ermittlung Emrich

JAK DOBRZE, ŻE PAŃSTWA ODNALEŹLIŚMY

Z pewnością nieprzypadkowo trafili Państwo na naszą stronę internetową. Nie jest bowiem rzeczą codzienną kontaktowanie się z firmą poszukującą spadkobierców.

Z pewnością maja Państwo wiele pytań: Kim jesteśmy, co robimy i jaką rolę Państwo odgrywają w tej sprawie jako ewentualni spadkobiercy.

Opracowywane przez nas przypadki to w głównej mierze sprawy spadkowe, w których zmarł spadkodawca nie pozostawiając po sobie rozporządzenia ostatniej woli. W takich przypadkach w grę wchodzi ustawowa kolejność powołania do spadku, ponieważ prawo niemieckie z zasady przyjmuje, iż nie ma spadku bez spadkobierców. Jeśli nie istnieje żyjący małżonek, potomkowie, rodzeństwo lub rodzice, wówczas sądy, kuratorzy spadków lub pojedynczy spadkobiercy w ustaleniu wspólnoty spadkowej dochodzą z reguły do granic swoich możliwości. I tu rozpoczyna się praca profesjonalnych poszukiwaczy spadkobierców, którzy udają się na poszukiwania legalnych spadkobierców. Kwerendy sięgają wówczas często nawet do XIX wieku i na cały świat. Spowodowane jest to ruchami migracyjnymi, wojną, ucieczkami i wypędzeniami. Również złożoność struktur rodzinnych w obecnych czasach, wzrost ilości rozwodów i ponownych małżeństw w każdym okresie życia oraz dużo większa niż dawniej mobilność powodują, że nieznani pozostają poszukiwani spadkobiercy, stosunki rodzinne oraz spadkodawca.

Opracowywane przez nas przypadki to w głównej mierze sprawy spadkowe, w których zmarł spadkodawca nie pozostawiając po sobie rozporządzenia ostatniej woli. W takich przypadkach w grę wchodzi ustawowa kolejność powołania do spadku, ponieważ prawo niemieckie z zasady przyjmuje, iż nie ma spadku bez spadkobierców. Jeśli nie istnieje żyjący małżonek, potomkowie, rodzeństwo lub rodzice, wówczas sądy, kuratorzy spadków lub pojedynczy spadkobiercy w ustaleniu wspólnoty spadkowej dochodzą z reguły do granic swoich możliwości. I tu rozpoczyna się praca profesjonalnych poszukiwaczy spadkobierców, którzy udają się na poszukiwania legalnych spadkobierców. Kwerendy sięgają wówczas często nawet do XIX wieku i na cały świat. Spowodowane jest to ruchami migracyjnymi, wojną, ucieczkami i wypędzeniami. Również złożoność struktur rodzinnych w obecnych czasach, wzrost ilości rozwodów i ponownych małżeństw w każdym okresie życia oraz dużo większa niż dawniej mobilność powodują, że nieznani pozostają poszukiwani spadkobiercy, stosunki rodzinne oraz spadkodawca.

JAKKOLWIEK NIE WYGLĄDAŁABY PAŃSTWA RODZINNA HISTORIA:

BYLI PAŃSTWO POSZUKIWANI W SPRAWIE SPADKOWEJ, A NAM UDAŁO SIĘ PAŃSTWA ODNALEŹĆ.

NASZ SERWIS: POMOŻEMY W TEJ SPRAWIE

Pomożemy Państwu we wszystkich formalnościach na drodze do odziedziczenia Państwa części spadku.

Pierwsze ważne kroki zostały już poczynione. Profesjonalnie i niezawodnie.

HONORARIUM

Wynagrodzenie za naszą pracę bazuje na honorarium uzależnionym od wyniku. Jest ono w swojej wysokości dostosowane do zakresu i nakładu pracy związanej z przeprowadzonymi ustaleniami / poszukiwaniami.

W naszym uzależnionym od wyniku honorarium zawierają się, jeśli nie uzgodniono inaczej, wszystkie powstałe dotychczas i przyszłe koszty jak również wydatki, łącznie z kosztami adwokatów, doradców podatkowych, notariuszy z doliczeniem obowiązującego podatku VAT.

Uzgodnione na wstępie i zależne od wyniku honorarium płatne jest dopiero w chwili wypłaty Państwa udziału spadkowego i zostaje od niego odjęte. Może być rozliczone przy ustaleniu podatku od spadku jako zobowiązanie spadkowe.

MY DLA PAŃSTWA: NASZE ZESPOŁY

NASZ ZESPÓŁ POSZUKIWACZY

SERCE FIRMY.

Zespół poszukiwaczy prowadzi kwerendy wydajnie i z nastawieniem na cel i to zarówno w sprawach niemieckich jak i zagranicznych w ścisłej współpracy z międzynarodowymi oddziałami. W tym celu korzystamy ze wszystkich dostępnych źródeł cyfrowych, prowadzimy poszukiwania na miejscu w archiwach i sięgamy do sieci międzynarodowych korespondentów.

Nicholas Lang

Nicholas Lang

Kierownik zespołu poszukiwaczy Berlin

NASZ ZESPÓŁ DS. DOKUMENTACJI

W SŁUŻBIE OBOWIĄZKU UDOWODNIENIA.

Dział dokumentacji udowadnia uprawnienie do dziedziczenia odnalezionych przez nas pretendentów do spadku. W tym celu pozyskuje on w odpowiednich urzędach, archiwach i sądach potrzebne dokumenty z zachowaniem ich właściwej formy.
Jeśli potrzebne dokumenty poprzez dziesięciolecia lub wieki nie zachowały się lub jeśli drzewo genealogiczne prowadzi do czasów, w których nie stosowano jeszcze aktów stanu cywilnego, wówczas zespół naszych specjalistów stara się o inne alternatywne środki dowodowe, by móc jednak udokumentować prawo do dziedziczenia.

Christian Pförtner

Christian Pförtner

Kierownik działu dokumentacji

NASZ ZESPÓŁ DS. STWIERDZENIA NABYCIA SPADKU

PRAWNIE KOMPETENTNY.

Dział ds. stwierdzenia nabycia spadku ponownie sprawdza wszystkie zebrane dokumenty oraz przygotowuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w celu jego notarialnego poświadczenia. Postępowanie to odbywa się pod stałym kierownictwem naszych doradców prawnych oraz we współpracy z naszymi adwokatami aż do chwili wydania przez Sąd Spadkowy postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Holger Ludloff

Holger Ludloff

Doradca prawny

NASZ ZESPÓŁ DS. REGULOWANIA SPRAW SPADKOWYCH

STARANNIE I WYDAJNIE.

Gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zostanie już wydane, wówczas zadaniem Zespołu ds. regulowania spraw spadkowych jest przejęcie spadku oraz jego wypłata spadkobiercom. Do tych czynności należą m.in. likwidacja kont spadkodawcy, przygotowanie wspólnie z naszym doradcą podatkowym deklaracji podatkowych w zakresie podatku od spadku, oszacowanie i zbycie przedmiotów oraz nieruchomości wchodzących w skład spadku jak również uzgodnienie z adwokatami i notariuszami umowy o dział spadku.

Manuela Schmidt

Manuela Schmidt

Kierownik Działu ds. regulowania spraw spadkowych

NASZ DZIAŁ MIĘDZYNARODOWY

OBECNI NA CAŁYM ŚWIECIE.

Jeśli w danym przypadku poszukiwania wiodą zagranicę, wówczas zespół poszukiwaczy wspierany jest przez Dział międzynarodowy. Prowadzi postępowanie spadkowe zagranicą, nawiązuje kontakty z zagranicznymi korespondentami i koordynuje współpracę z naszymi oddziałami zagranicznymi i partnerami. Dodatkowo wspiera zespół ds. dokumentacji, kiedy dokumenty potrzebne do przygotowania niemieckiego postanowienia stwierdzenia nabycia spadku muszą być pozyskane zagranicą.

Claudia Häßler

Claudia Häßler

Kierownik Działu międzynarodowego

PAŃSTWA PYTANIA, NASZE ODPOWIEDZI

 

A

W JAKI SPOSÓB OTRZYMUJEMY ZLECENIE DOT. POSZUKIWANIA SPADKOBIERCÓW?

Zleca nam to albo Sąd Spadkowy albo kurator spadku albo spadkobierca – bądź też podejmujemy działania z własnej inicjatywy.

A

KTO POZOSTAWIŁ SPADEK?

Z reguły spadkodawcą jest osoba spokrewniona, która zmarła nie pozostawiając testamentu. Zgodnie z niemieckim prawem spadkowym stosunek pokrewieństwa nie musi być bliski. Często jest tak, że pretendent do spadku nawet zupełnie nie znał spadkodawcy.

A

CZY MOŻNA ODZIEDZICZYC RÓWNIEŻ DŁUGI?

W naszym własnym interesie na początku naszych ustaleń sprawdzamy wartość spadku. Nie opracowujemy spadków nadmiernie zadłużonych.

A

CZY MOŻLIWE JEST UZGODNIENIE TERMINU BY MÓC OSOBIŚCIE OMÓWIĆ SPRAWĘ SPADKOWĄ?

Z przyjemnością przeprowadzimy z Państwem osobistą rozmowę. Chętnie powitamy Państwa w naszym biurze w Berlinie, w jednej z naszych innych siedzib, lub też odwiedzimy Państwa w domu. Prosimy tylko o kontakt w tej sprawie.

A

A CO SIĘ ZDARZY, JEŚLI OKAŻE SIĘ, ŻE NIE JESTEM JEDNAK UPRAWAWNIONY DO SPADKU?

Jeśli okaże się, że nie są Państwo uprawnieni do spadku, wówczas nie spowoduje to dla Państwa żadnych kosztów ani wydatków. Ponieważ nie przypadną Państwu w udziale żadne wartości spadkowe, to nie mamy też prawa do żadnego honorarium.

A

CZY MUSZĘ DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI Z WYPRZEDZENIEM?

Nie. Przyjmujemy całe ryzyko i pracujemy w Twoim imieniu bez otrzymywania jakichkolwiek płatności z góry.

A

CZY MUSZĘ ROBIĆ JAKIEŚ WPŁATY Z GÓRY?

Nie. Pracujemy na zasadzie świadczenia wcześniejszego i działamy na własne ryzyko.

A

KTO JEST UPRAWNIONY DO SPADKU?

Możliwą kolejność dziedziczenia obrazuje Państwu poniższa grafika.

INFORMACJE DOT. PRAWA SPADKOWEGO

Prawo spadkowe w Niemczech jako podstawowe prawo obywatelskie ustanowione jest dokładnie w ustawie zasadniczej (niem. Grundgesetz GG).

Zagwarantowana jest możliwość swobodnego zadysponowania, kto – również poza ustawową kolejnością dziedziczenia – ustanowiony zostanie po śmierci w testamencie.
Jeśli nie ma testamentu, stosuje się ustawową kolejność dziedziczenia. Ta uregulowana jest w Niemczech w §§ 1922 i kolejnych niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). By wykazać stopień pokrewieństwa spadkobierców do spadkodawcy, mówi się o różnych porządkach dziedziczenia. Pokrewieństwo może być przy tym bardzo odległe. Jeśli rozciąga się do tak zwanego 4. porządku dziedziczenia, całkiem możliwe jest, że spadkobiercy w ogóle nie znają osoby, po której dziedziczą.

Zagranicą zastosowanie mają w części inne regulacje prawnospadkowe, które mogą wykluczać wyższe porządki dziedziczenia. W USA reguluje się to na przykład na poziomie poszczególnych stanów.

 

W tego typu skomplikowanych kwestiach zespół naszych prawników i genealogów jest wysoce wyspecjalizowany.

 

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zapraszamy do kontaktu z nami w następujący sposób: pocztą, telefonicznie lub też
e-mailem.

v

Nasz numer telefonu

+49 (0)3377 3305522

Nasz adres

Erben-Ermittlung Emrich Zossen GmbH & Co. KG
Am Marktplatz 7/8
15806 Zossen
Germany

Nasz adres e-mail

info@ee-erbenermittlung.de

}

Nasze godziny pracy

pn - pt.: godz. 09:00 - 18:00

Please see our privacy policy for information on how we handle your data.